Živnostenské oprávnění pro nakládání s nebezpečným odpadem

Závazné stanovisko krajské hygienické stanice

Provozní řád zařízení ke sběru a výkupu odpadu

Rozhodnutí krajského úřadu

KONTAKT

Jiří Rozkoš

Tel: +420 608 272 791

E-mail: info@elektrovykup.cz

Více... »